Salīdzināt
Pasūtīt
Katalogs

Aksesuāri

TRX ~ Retranslātors 200m ELMES

TRX ~ Retranslātors 200m ELMES

Kods: 000326
Pieejams:
Cena: 38.90EUR

Sūtīt uz e-pastu

Ievadiet e-pastu:

Barošanas avots

12v

Uztveršanas attālums

200m

Darbības frekvence

433.92 MHz

Model TRX
Power Supply 8 to 15 Vdc / 20 mA
Programmable retransmission delay time range 0 ÷ 8 seconds
Programmable inactivity time range 0 ÷ 8 seconds
Wireless Range (Open Space) 200 m
Operating Temperature From -20°C to +55° C
Dimensions 58(L) x 32(W) x 19(H) mm
Working Frequency 433.92 MHz
BEZVADU ATKĀRTOTĀJS ELMES TRXŠis bezvadu atkārtotājs, kontrolējams ar mikroprocesoru, izstrādāts zemas jaudas radio ierīču komunikācijas līmeņa paplašināšanai un raksturo integrēto transīveru, atļaujot drošo izvēlēta radio signāla retranslāciju un uztvēršanu, saskaņā ar atbilstošiem R&TTE standartiem. ELMES TRX atkārtotājs identificē, saglabā un pārraida signālus, saņemtus tikai no Elmes Electronic raidītājiem. Garas vai lielas pārklātās distances gadījumā var izmantot daudz atkārtotājus vienā ķēdē, vai konfigurētās vienlaicīgai darbībai. Lietotājs var programēt atkārtotāju tādā veidā, lai pārraidīt datu ziņojumus no visiem izvēlētajiem Elmes ierīcēm, piedāvājot daudzveidīgas konfigurācijas un komunikācijas pārrāvumu problēmu risināšanas iespējas bezvadu apsardzes un attālinātas kontroles lietojumprogrammās.


Pielietojuma piemēri:


Zemas frekvences radio izplātīšanas apstākļi vai instalācija pagrabos, tērauda vai sacietētās konstrukcijās, metālgarāžās, visūr, kur pastāv praktiska operēšanas diapazona ierobežojumi;

Pieprāsīta distance starp raidītāju un uztvērēju ir garāka, nekā lietderīgais radioaparatūras darbības diapazons, kas prasa signālu pārraidīšanu, kā aprakstīts 1.zīmējumā;

Lokālie objekti (siena, ēka utt.), kas samazinā vai atstaro bezvadu signālus, kas pieprasa paplašināt bezvadu diapazonu ar atkārtotāja palīdzību, zīm.2.

Uztvērējs var neuztvērt vājus signālus no lielas novērošanas teritorijas, tādēļ lai nodrošināt plašas teritorijas pārklājumu, jāizmanto vienu vai dažus atkārtotājus. Uz zīm. nr.3 var redzēt tādu atkārtotāju pielietošanas piemēru, kas atļauj izmantot rokas UMB100H raidītāju lielā teritorijā.


Piezīme! Vairāku atkārtotāju izmantošana vienā instalācijā var izraisīt pārraidīto trauksmes signālu radiointerferences (iejaukšanās) un atteikšanas bīstamību.

Darbība

Atkārībā no saņemto datu signālu tipa atkārtotājs var darboties sekojošā veidā:

Ja datu signāls saņemts no Elmes dināmiska lēcienveidīga koda raidītāja, tad lietotājprogramētais retranslācijas kāvējuma laiks T0 (0 līdz 8 sek) uzsāk skaitīšanu, pēc ka saglabātie dati tiek pārraidīti 0.8 sek. laikā. Atkārtotājs uzreiz ir gatavs uztvērt nākamu, bet citu signālu, izņemot iespējamo jau pārraidīta koda retranslāciju.

Ja datu signāls saņemts no Elmes fiksēta kodu raidītāja RP501, tad pēc kāvējuma laika intervāla un datu retranslācijas, lietotājprogramētais bezdarbības laiks Tn (0 līdz 8 sek) uzsāk skaitīšanu. Bezdarbības intervālā atkārtotājs neuztvēr, nesaglabā un nepārraida nekādus datus. Pareizi ieprogramētais bezdarbības intervāls dzēš atkārtotāja savienošanas kļūdu (B), kā būs aprakstīts zemāk.


Svarīgi! Ja sistēmā tiek izmantoti divi un vairāk atkārtotāju, jāpievērš īpašo uzmanību laika intervālu T0 un Tn programēšanai, lai izvairīties no nopietnām nevēlamām savienošanas problēmām, kā aprakstīts zemāk:


TRX atkārtotāji vienlaicīgi saņem datu signālu no Elmes raidītāja. Lai izvairīties no interferences, atkārtotāju retranslācijas kavējuma laiku T0 jāprogramē dažādās nozīmēs, piem. 0.8sek.un 1.6 sek.

Vienā sistēmā, kopā ar Elmes fiksēta koda RP501 raidītāju strādā divi atkārtotāji (A,B), un datu retranslācija no viena var būt atklāta no cita atkārtotāja. Lai izvairīties no tālākās datu pārraides starp abiem diviem atkārtotājiem turp un atpakaļ, jāprogramē nezdarbības liku Tn abos atkārtotājos atbilstoši sekojošai formulai:

Tn_A>T0_B+0.8s un Tn_B>T0_A+0.8s,

Kur:

T0_A, T0_B – atkārtotāju A un B retranslācijas kāvējuma laiks

Tn_A, Tn_B – atkārtotāju A un B bezdarbības laiks.


Ražotājs ieprogramējis T0 un Tm laika intervālus, kā 1 s un 0s atbilstoši, un gadījumā, ja sistēmā tiek izmantots tikai viens atkārtotājs, tas neprasa pārprogramēšanu.

Atkārtotājs ir apgādāts ar anti-diversijas tamperslēdzi, kas ļauj aktivizēt tampera signalizācijas/trauksmes kanālu kādā Elmes 433.92MHz uztvērējā, kurš nodrošina slēdža izmantošanu pārraides aktivizēšanai TRX piesaistīšanas laikā pie uztvērēja.


SASKAŅOŠANA AR ELMES BEZVADU IERĪCĒM


Elmes TRX atkārtotajs atzīt visus saņemtus ciparu radio datu ziņojumus no Elmes ražotām ierīcēm (bezvadu detektori un raidītaji), kas strādā 433.92MHz diapazonā. Ir divi atkārtotāja darba režīmi, atkārībā no JP1 tīltslēga izvēles, kas novietots uz atkārtotāja paneļa:J1 saslēgts – atkārtotājs pārraida bezvadu datu ziņojumus, saņemtus no jebkura Elmes ražotā raidītāja – nav nepieciešams pirms darba sākuma piesaistīt raidītājus atkārtotāja atmiņā;J1 atvērts – atkārtotājs vienīgi pārraida bezvadu datu ziņojumus, saņemtus no raidītājiem, kuri iepriekš tika pierakstīti atkārtotāja atmiņā – šī režīmā nav iekļāuta digitālo ziņojumu retranslācija no Elems ražotiem raidītājiem, jo uztvērēja īsas distances izvēle neprasa darbības diapazona paplašināšanas.

Instalācija


ELMES TRX bezvadu atkārtotājs darbojās tikai telpās un to jāuzstāda maksimāli augsti no grīdas līmeņa, tāli no metālpriekšmetiem, ģenerāliem vadiem, ar tērauda pārklātiem sieniem un radio ierīcēm. Transīvera vadu antenai nedrīks būt pielīmētai pie sienas vai kādam hauzingam. Ārējo antenu var pieslēgt atkārtotājam izmantojot 50ohm koaksiālo kabeli, pielodēto standartas vadu antenas vietā ar koaksiālā kabeļa ekranēšanu, pielodēto pie PK plates, tūvu antenas izejai. Atkārtotāja spriegums ir 8...15VDC ar savienošanās pie “+” un “-“ termināliem. Termināliem ar “IN” un “OUT” marķējumu ir jābut atslēgtiem/ nesavienotiem.Lēni pulsējošais atkātotāja LED diods nozīmē pieslēgšanu pie barošanas, bet LED ātra pulsācija – par to, ka atkārtotājs pārraida datus. Atslēdzot tīltslēgu J2 var uzstādīt LED dioda ātro pulsāciju OFF režīmā.Bezvadu iekārtu lietotājiem rekomendēts atrast vislabāko darbības vietu pārraides un uztvēršanas ierīču instalācijai un regulāri pārbaudīt visu bezvadu sistēmu darbību , neskatoties uz to, ka ķļūdu vai traucējumu gadījumi netika konstatēti.PROGRAMĒŠANAS PROCEDŪRAS


Raidītāju pierakstīšana TRX atmiņā – maksimāli 112:

Uzspiediet PRG slēdzi līdz 2 sekundēm – LED diods dzist.

Uzsāciet pirmo pierakstītā raidītāja pārraidi – LED diods iedegas.

Uzsāciet otro pierakstītā raidītāja pārraidi – pulsējošais LED apstiprina procedūras pabeigšanu un raidītājs tiks pierakstīts atkārtotāja atmiņā.Retranslācijas kavējuma laika T0 un bezdarbības laika Tn programēšana:

(Svarīgi! Lai precīzi programēt laiku T0 un Tn, pieprasītas pozitīvas nozīmes programēšanas laikā jāreiz uz 8, t.i. lai programēt 1 sek. kavējuma/bezdarbības intervālu, programēšanas laiku jāuzstāda 8 sek.)


Uzspiediet un noturējiet PRG slēdzi (LED diods dzist) no 2 līdz 8 sekundēm. Slēdža atbrīvošana un LED iedegšana signalizēs par šī programēšanas režīma iestāšanās,

Vēlreiz uzspiediet PRG slēdzi – LED dzist. Tagad sākas kavējuma laika skaitīšana.

Kad sasniegsiet vajadzīgo kavējuma laiku T0 (max 64 sek.), vēlreiz uzspiediet PRG slēdzi – LED iedegsies. Tagad sākas bezdarbības intervāla skaitīšana.

Kad sasniegsiet vajadzīgo bezdarbīas intervālu Tn (max 64 sek.), vēlreiz uzspiediet PRG slēdzi – lēni pulsējošais LED diods signalizē par procedūras beigām.Visu raidītāju dzēšana no TRX atmiņas:


Uzspiediet PRG slēdzi vairāk par 8 sek., kamēr LED uzsāk mirgot, tad atbrīvojiet slēdzi.


Lēni puslējošais LED diods apliecina procedūras pareizo programēšanas pabeigšanu. Tagad atkārtotāja atmiņa ir tukša. Par programēšanas laika izbeigšanas kļūdu signalizēs ātra LED dioda mirgošana un TRX automātiski izslēgs programēšanas režīmu.


Specifikācijas


superheterodīnais uztvērējs un 433.92Mhz raidītājs pieprasa 8..15VDC, 20mA barošanu.

Radio pārraide (433.92Mhz, <10mW) ar 200m maksimālo operēšanas distanci atvērtā apgabalā.

Programētais retranslācijas kavējuma intervāls : 0 +-8 sek.

Programētais bezdarbības intervāls : 0 +- 8 sek.

Apkārtnes oper. temp. Intervāls: -20C + 40C.

Izmēri (g/p/a) 58/32/19mm.Elmes Electronic apliecina, ka produkts ir saražots un testēts atbilstoši sekojošajiem standartiem: EN 60950-1: 2001 elektriskā aizsardz, EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) EMC radio aparātiem, EN 301 489-3 V1.2.1 (2002-08) EMC priekš īsa attāluma ierīcēm, EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) EMC un radio spektrālajiem ierīcēm.Ražotāja garantijas ierobežojumi. Ražotāja garantijas periods ir viens gads no pārdošanas datuma. Garantiju ierobežo bojāto oriģinālo daļu apmaiņa vai ražošanas defektu remonts. Remonta izdevumi, izraisīti ar lietotāja vai instalātora nepareizo iekārtu lietošanu, bojāšanu, ka arī jebkura produkta programatūras un aparatūras modificēšanu, vai citu nesankcionētas personas iejaukšanās, jāsedz pircējam. Elmes Electronic nenes atbildību par jebkuru personālo vai materiālo zaudējumu, izraisīto ar tiešo, netiešo vai daļējo lietošanu vai nepareizo aparatūras funkcionēšanu.
Elmes Electronic ir tiesības mainīt produkta specifikāciju bez brīdinājuma