Salīdzināt
Pasūtīt
Katalogs

Uzmanību!

Ārkārtas situācijā, kad pasaulē ātri izplatās COVID-19 vīruss, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu gan mūsu darbinieku, gan arī Jūsu drošību.

 

Ja esat atgriezušies no COVID-19 augsta riska valstīm vai esat bijis kontaktā ar cilvēkiem, kuri nesen ir atgriezušies, lūdzu, ievērojiet karantīnas periodu un pārplānojiet došanos pie mums uz pēc karantīnas laiku.

 

Palieciet veseli! Rūpējieties par sevi un sev tuvajiem !!!

Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Talr.: +371 67812772


 
 

Внимание!

В чрезвычайной ситуации, когда в мире быстро распространяет вирус COVID-19, мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности как наших сотрудников, так и для обеспечения вашей безопасности.

 

Если Вы вернулись из стран повышенного риска СОVID-19, или были в контакте с людьми, которые недавно вернулись – просьба соблюдать срок карантина и перенести визиты к нам на пост карантинное время.
 

Оставайтесь здоровыми! Берегите себя и своих близких!!!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Тел.: +371 67812772 
18.03.2020