Salīdzināt
Pasūtīt
Katalogs

Augsti godātais, Klient!

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR), kas būs saistoša VISIEM pakalpojumu sniedzējiem.

SIA “LOKS” informē Jūs, ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu apstrādes mērķis ir:

Sadarbības Līguma izpilde. Līgumā norādītā kontaktinformācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums – informēšanai par izmaiņām sadarbības noteikumos un cenrādī, izmaiņu nodrošināšanai līgumā un rēķinu sagatavošanai, nosūtīšanai un administrēšanai.

SIA “LOKS” informē Jūs, ka noslēgto sadarbības līgumu izpildei, klientu dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, parādu piedziņai. Tāpat SIA “LOKS” ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Vienlaikus jānorāda, ka Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi:

1) kādi Jūsu personas dati ir SIA “LOKS” rīcībā, kā tie tiek apstrādāti;

2) kam Jūsu personas dati nodoti;

3) tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts);

4) izbeidzot līguma attiecības, pieprasīt dzēst personas datus, ja līguma saistības ir izpildītas.

Līguma izpildei nepieciešamos personas datus SIA “LOKS” uzglabā visā līguma darbības laikā. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vai prasījuma tiesību noilgumam.

SIA “LOKS” ir izstrādāta Personas datu apstrādes politika, ar kuru sākot no 2018. gada 25. maiju varēsiet iepazīties sīkāk zvanot pa tālruni 67812772, vai pieprasot elektroniski office@loks.lv.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām zvanīt uz SIA “LOKS” pa tālruni 67812772 vai rakstīt e-pastu office@loks.lv.

Patiesā cieņā, Jūsu SIA “LOKS”!

24.05.2018